Services

Måske ejer du en webshop, eller måske arbejder du som ansvarlig for e-commerce i en virksomhed. Uanfægtet, så kender du nok godt, det med at driften kommer i første række, og det kan ofte sætte udviklingen og de nye idéer tilbage.

Og det kan jeg relatere til. Som E-commerce Manager i gennem 12 år har jeg haft fingrene dybt nede i maskineriet hos både mindre brands og større, internationale virksomheder.

Her har jeg siddet i salgs- og digital-afdelinger med fokus på opgaver inden for branding, e-commerce, content, teknologi, forretningsudvikling samt brand og performance marketing.

Den erfaring har jeg taget med mig ind i mit selvstændige virker, hvor jeg, helt kort fortalt, kan hjælpe med alt der handler om at drive en digital forretning.

Shopify, altid

Shopify er skabt til konverteringer, og derfor er det altid den platform, jeg anbefaler platform, når virksomheder, små som store, skal have en ny webshop.

Shopify er nem at drive i det daglige, og der er uendelige udviklingsmuligheder.

Som certificeret Shopify-partner hjælper jeg med at bygge en digital løsning, der bedst udnytter platformens potentiale, skaber størst grobund for salg - og som også giver mening for det enkelte brand med afsæt i både drømme og økonomi.

Se projekter

E-commerce

Som en fast del af et team, med timer allokeret hver måned, hjælper jeg med at drive og optimere Shopify-webshops.

Det kan både være på udviklingsniveau, men også helt lavpraktiske opgaver som fragtaftaler, udarbejdelse af en FAQ, opsætning af landingsider eller hjælp til produktlanceringer og kampagner.

Se projekter

Digital forretningsudvikling

En stor del af mit arbejde har fokus på at simplificere og systematisere. Det giver overblik og gør det nemmere at udvikling en virksomhed.

Jeg byder ind med optimering af kommunikation, processer og produktporteføjle, så vi bliver helt skarpe på, hvor virksomheden er mest rentabel.

Se projekter

E-mail marketing

Ifølge Shopify efterlades 70% af alle påbegyndte kurve på webshops - og halvdelen af de personer, der klikker på en e-mail om forladte indkøbskurve, ender faktisk med at foretage et køb.

Med fokus på e-mail automation hjælper jeg med at omsætte besøg til salg og skaber et marketing-initiativ, der, når det først er sat op, ligger og gør al arbejdet selv.

Jeg hjælper også med opsætning og udarbejdelse af løbende kampagner.

Se projekter

Content og kampagner

Med henblik på at bygge brand samt at drive salg og trafik, hjælper jeg med at skabe content-universer, der kan foldes ud på alle digitale kanaler - eksempelvis Instagram, nyhedsbreve eller blog posts.

Jeg både skaber kommunikative koncepter og skriver tekster.

Se projekter